Lokaltidningen skriver kort om vårsalongen i Oskarshamn 2017, 36 st utställare.

http://www.barometern.se/oskarshamn/manga-tekniker-representerade-i-varsalong-i-kulturhuset/